ประโยชน์ที่ได้จากการทำเกษตรผสมผสานมีอะไรบ้าง

ประโยชน์ที่ได้จากการทำเกษตรผสมผสาน

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการทำการเกษตรนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญอย่างยิ่งเลยสำหรับเราเองดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการทำเกษตรด้วยจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ายิ่งเรารู้ประโยชน์ของการทำการเกษตรผสมผสานแล้วนั้นจะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเลย

                เพราะเรื่องของการทำเกษตรนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจแล้วจะยิ่งช่วยทำให้เราได้รู้ถึงประโยชน์ที่ได้จากการทำเกษตรด้วยนั้นเอง ทุกๆอย่างในเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสานนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีและเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรต่อไป

                เกษตรแบบผสมผสานจะจะเป็นกิจกรรมที่มีตั้งแต่สองกิจกรรมขึ้นไปจะมีประโยชน์ที่พึ่งพาอาศัยกันหรือไม่ก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งนั้นเอง ซึ่งทุกอย่างนั้นเราจะต้องยิ่งใช้ความเข้าใจให้มากๆเพราะถ้าหากเรารู้จักที่จะให้ความเข้าใจในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานแล้วจะช่วยให้เราได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นด้วย

                การทำเกษตรผสมผสานนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ แต่ถ้าไม่ได้ทำเกษตรแบบผสมผสานก็จะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในเรื่องของฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้ำท่วมฉับพลัน อันนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่เลยที่ทำให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรจึงหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปลูกผลไม้ ผัก เลี้ยงสัตว์ หรือการเลี้ยงปลาเพื่อที่จะได้สามารถนำไปขาดได้แทนการปลูกข้าวที่อาจจะเกิดความเสียหายจากหน้าแล้งไม่มีน้ำได้นั้นเอง

                นอกจากนี้ก็ยังช่วยลดความเสี่ยงของราคาผลิตในระบบการเกษตรด้วย ผลผลิตจำนวนมากที่ได้มานั้นก็จะขายออกสู่ตลาดได้อย่างมากมายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชผัก ผลไม้ถ้าหากเกินความต้องการของตลาดก็ทำให้ราคาผลผลิตต่ำลงได้อีกด้วย

                การลดความเสี่ยงของศัตรูพืชก็จะมีการระบาดของเพลี๊ยะกระโดดสีน้ำตาล โรคใบหงิกทำให้ผู้ที่ประสบนั้นขาดรายได้อย่างมากมายด้วยดังนั้นก็จะใช้การเกษตรแบบผสมผสานเข้ามาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพที่นาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลี๊ยะขึ้นอย่างมากมายด้วย

                การเกษตรนั้นจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีที่เราเองก็ควรที่จะต้องคำนึงถึงให้มากที่สุดจะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยจะได้ช่วยทำให้เกษตรของเรานั้นเติบโตแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ที่ดีให้กับเราเองได้อย่างที่สุดเลย เรื่องของการทำการเกษตรในตอนนี้เราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามเพื่อรายได้ที่เข้ามานั้นจะได้มีอย่างต่อเนื่องนั้นเอง